• ผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์
  • ผู้จัดจำหน่าย
ขั้นสูง

ระบบป้ายบอกทางและบอกตารางการประชุมอัจฉริยะ

หมายเลขรุ่น
wayfinderPost
ผลิดใน
ประเทศไต้หวัน (ROC)
ผู้จัดจำหน่าย
CAYIN TECHNOLOGY CO., LTD.เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
แจ้งขอใบเสนอราคา

ระบบป้ายบอกทางและบอกตารางการประชุมอัจฉริยะ

ข้อมูลจำเพาะ

 • Use : Indoors,Outdoors

คุณสมบัติที่สำคัญ

ระบบป้ายบอกทางและบอกตารางการประชุมอัจฉริยะ

wayfinderPost เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานในสถานที่สาธารณะ ภายในอาคารที่ต้องมีการบอกทางไปยังสถานที่ต่างๆของอาคาร รวมทั้งตารางการประชุมโดยรวมในวันนั้น โดยซอฟแวร์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับ เครื่องเล่นตระกูล SMP-NEO ด้วยการใช้งาน wayfinderPost ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขรูปแบบประกาศต่างๆไ้ด้ ก็ทำให้การทำป้ายบอกทางและการประชุม ภายในอาคารสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย

สี่ขั้นตอนง่ายๆในการสร้างหน้าจอล็อบบี้อย่างสวยงาม

สี่ขั้นตอนง่ายๆในการสร้างหน้าจอล็อบบี้อย่างสวยงาม

wayfinderPost มีหน้าจอสำหรับการตัดแต่งและจัดการกับ ข้อมูลอย่างง่ายดายเป็นขั้นตอนดังนี้ฃ

STEP 1: กำหนดจอที่จะแสดงผล
STEP 2: เลือกรูปแบบการแสดงผล
STEP 3: ตัดแต่งแก้ไขรูปแบบการแสดงผล
STEP 4: ใส่ข้อมูลที่จะแสดง

โดยใน 3 ขั้นตอนแรกนั้น ผู้ใช้งานจะตั้งค่าและเลือกใช้งานตั้งแต่ ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว(ถ้าไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบบ่อย) หลังจากนั้นเพียงแค่ใส่ข้อมูลในขั้นตอนที่ 4 เท่านั้น

Templates สำเร็จรูปที่สร้างมาเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานเพียงแค่ปรับแต่งเล็กน้อยเท่านั้น

Pre-designed Templates เพื่อการใช้งานและแก้ไขอย่างสะดวก

wayfinderPost มี Template สำเร็จรูปมาให้หลายแบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาในการสร้างรูปแบบการนำเสนอ ทั้งแบบสำหรับจอแนวตั้งและแนวนอน โดยแต่ละรูปแบบสามารถปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโลโก้, ขนาดตัวอักษร, สีสัน, ภาพพื้นหลัง ฯลฯ

รูปแบบการใช้งานที่ครอบคลุมกว้างขวาง

ซอฟแวร์นี้มีรูปแบบการแสดงผล (template) ให้เลือกมากมาย ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในหลากหลายโอกาสด้วยความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

รูปแบบสำหรับกิจกรรมพิเศษและการบอกทาง

บนจอสามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ซึ่งผู้จะมาร่วมงานสามารถทราบข้อมูลสถานที่จัดงานนั้นๆ ทั้งชื่องานและกำหนดเวลา รวมทั้งสัญลักษณ์บอกทางต่างๆที่สวยงาม เช่นงานแต่งงาน งานสัมมนา ประชุม บรรยาย จัดเลี้ยงฯลฯ

ข้อมูลการประชุมและบอกเส้นทาง

ระบบนี้จะทำงานร่วมกับ meetingPost (ระบบจองห้องประชุม) ซึ่งสามารถแสดงตารางการจัดการประชุมวันนี้ของห้องต่างๆ ภายใน พร้อมทั้งสัญลักษณ์บอกทางไปยังห้องนั้นๆ สามารถช่วยประหยัดเวลาในการค้นหา และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เป็นอย่างดี

ป้ายบอกสิ่งอำนวยความสะดวกภายในและบอกเส้นทาง

wayfinderPost สามารถสร้างสรรค์ป้ายบอกทางภายในโรงแรม และศูนย์ประชุมได้ โดยมีรูปภาพสัญลักษณ์ต่างๆที่จำเป็นไว้ให้เลือกใช้ เพื่อบ่งบอกตำแหน่งและการเดินไปยังสถานที่นั้นๆ เ่ช่นสัญลักษณ์ห้องน้ำ, อาคารจอดรถ, ภัตตาคาร, ลิฟต์, สระ่ว่ายน้ำ, ร้านของที่ระลึก, หมายเลขชั้นต่างๆ, ลูกศรบอกทิศทาง ฯลฯ

Floor Plan

wayfinderPost สามารถเป็นเครื่องมือสร้าง Floor Plan แต่ละชั้นเพื่อบอกรายละเอียดให้แก่ลูกค้าได้ ด้วยการสร้างสัญลักษณ์แต่ละชั้น พร้อมทั้งรายละเอียดและรูปภาพต่างๆที่ผู้ใช้งานสามารถใส่ได้เอง

การป้อนข้อมูลแบบธรรมดาและอัตโนมัติ

ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลลงในระบบได้สองวิธี:
ป้อนข้อมูล wayfinder ด้วยตัวเอง

ป้อนข้อมูล wayfinder ด้วยตัวเอง

โดยหลังจากผู้ใช้งานเลือก template แล้ว ก็สามารถป้อนข้อมูลต่างๆที่ต้องการจะแสดงบนป้ายได้เช่น การป้อนตัวอักษร รูปภาพ ในแต่ละแถวคอลัมน์ตามแบบ template ที่ได้เลือกไว้
ดึงข้อมูลสดๆ จาก meetingPost ได้

ดึงข้อมูลสดๆ จาก meetingPost ได้

เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานตั้งระบบให้ wayfinderPost ทำงานร่วมกับ meetingPost, ผู้ใ้ช้งานก็สามารถจะเรียกดึงข้อมูลตารางกำหนดการการประชุมต่างๆ ที่ถูกจองไ้ว้ใน meetingPost มาขึ้นแสดงเพื่อบอกบนจอได้โดยอัตโนมัติ เช่นเวลาการประชุม, หัวข้อ, ชื่อห้อง, โลโก้, ฯลฯ

มีสัญลักษณ์รูปภาพสำเร็จรูปต่างๆให้เลือกมากมาย

wayfinderPost มีสัญลักษณ์ต่างๆให้เลือกแสดงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นลูกศรบอกทาง, ตัวเลข, อักษรภาษาอังกฤษ, และสัญลักษณ์รูปภาพที่จำเป็น ซึ่งผู้ใ้ช้งานสามารถเลือกใช้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถอัพโหลดรูปภาพสัญลักษณ์ของตนเอง เพิ่มเข้าไปได้ด้วยBuilt-in Useful Icons

มีข้อมูลของระบบเพื่อควบคุมผู้ใช้งานได้

ระบบนี้มีข้อมูลของระบบสำหรับควบคุมผู้ใช้งาน เช่นการสร้าง account รวมทั้ง ตรวจสอบ software licence ด้วย
meetingPost

สามารถทำงานร่วมกับ meetingPost

meetingPost สามารถแชร์ข้อมูลการประชุมของห้องต่างๆกับ wayfinderPostได้, ด้วยการบอกกิจกรรมของห้องประชุมต่างๆโดยรวม ตามปฏิทินจองห้องทั้งหมดในระบบ เพื่อให้ผู้มาเยือนเห็นภาพรวมและทราบว่าการประชุมใดเกิดขึ้นที่ห้องใด โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนกับ meetingPost อีกครั้ง


ควบคุมการใช้งานระยะไกลผ่านระบบเน็ตเวิร์ค

wayfinderPost เป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่บน web-based user interface และไม่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์มากมาย ผู้ใช้งานสามารถนั่งป้อนข้อมูลอยู่ในออฟฟิศ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆไปยังจอบริเวณหน้าห้องประชุมที่ต้องการได้่ทันที

รายละเอียดการชำระเงิน

 • เงื่อนไขการชำระเงิน : TT

วิดีโอ

  CAYIN Technology Case Study


การปรับปรุงล่าสุด : 2019-10-08
LoadingLoading ...


The purpose of Slider Kit is to gather common slideshow-like jQuery functionalities (such as news sliders, photos galleries/sliders, carousels, tabs menus)

When tracking mouse movement, you usually need to know the actual position of the mouse pointer. The event object that is passed to the handler contains some information about the mouse coordinates.

ขั้นตอนที่ 1กรอกฟอร์มขั้นตอนที่ 2สมบูรณ์แล้ว

Mr.Ravel Chi , CAYIN TECHNOLOGY CO., LTD.

USD
ใส่รูปแบบ
0/1500

Upload file formats: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png. สูงสุดที่ 3 ไฟล์ (ทั้งหมด10MB)

ขนาดทั้งหมด:0

 • +

คำสำคัญจะช่วยทำให้ข้อเสนอของคุณจับคู่กับซัพพลายเออร์คุณภาพได้แม่นยำมากขึ้นใช้ "," หรือ "เอนเตอร์" เพื่อแยกคำสำคัญหลายๆคำ

Please fill in all required fields.

  คำแนะนำ

  Loading ...

  แนะนำสำหรับ สั่งซื้อจำนวนน้อย

  Loading ...